PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bongers Enterprise kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Bongers Enterprise, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Bongers Enterprise verstrekt.
Bongers Enterprise kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Bongers Enterprise GEGEVENS NODIG HEEFT

Bongers Enterprise verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan Bongers Enterprise uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG Bongers Enterprise GEGEVENS BEWAART

Bongers Enterprise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld het toesturen van een nieuwsbrief). Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt (bijvoorbeeld als u zich heeft uitgeschreven voor een nieuwsbrief).

DELEN MET ANDEREN

Bongers Enterprise verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bongers Enterprise worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bongers Enterprise gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bongers Enterprise zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bongers Enterprise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bongers Enterprise maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bongers Enterprise verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bongers Enterprise op via info@ bongersenterprise.com.

KLACHT?

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

www.bongersenterprise.com is een website van Bongers Enterprise. Bongers Enterprise is als volgt te bereiken:

Postadres: Dr. Wijtemalaan 3, 1617 KH, Westwoud
Vestigingsadres: Dr. Wijtemalaan 3, 1617 KH, Westwoud
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37111693
E-mailadres: info@ bongersenterprise.com